top of page

‘Dingen maken, scheppend bezig zijn en zo de wereld een beetje mooier maken…’

 

… dat is waar het eens mee begonnen is en wat nog steeds mijn drijfveer is. Het gaat om meer dan alleen fysieke gebouwen of ruimten, het gaat voor mij om het creëren van plekken waar mensen zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten, samenleven en samenwerken.

opleiding en werkervaring

 

Mijn opleiding tot architect heb ik in de jaren ’90 gevolgd aan de Technisch Universiteit Delft (afstudeerrichting Architectuur en Interieur).

Van 1998 tot 2010 werkte ik als ontwerper en architect bij verschillende bureaus in de regio Zwolle. Steeds met een grote voorliefde voor projecten op gebied van renovatie & hergebruik en projecten op het snijvlak tussen architectuur & interieur.

 

Vanaf 2011 werk ik als zelfstandig ondernemer binnen een eigen bureau ZIEL in Architectuur in Zwolle,  en later ook vanuit Zutphen.

Mijn gevoel voor interieur heb ik verder ontwikkeld als adviseur huisvesting / acc. manager Kantoor- en Projectinrichting. Van hieruit brengen ik kennis en ervaring  mee met Het Nieuwe Werken en Organisatiegerichte Huisvesting.

Vanuit mijn passie en betrokkenheid op cultuur heb ik in 2014 - 2015 parttime gewerkt als assistent manager voor het Luxor Filmtheater in Zutphen. Hier heb ik mijn expertise en ervaring als projectorganisator, procesbegeleider en conceptontwikkelaar kunnen uitbreiden naar de Kunst-  en Cultuursector.

 

Dit heeft geleid in 2015 tot het oprichten van een nieuw allround ontwerp- en adviesbureau:

 

 

 

 

 

wie is ...

bottom of page