top of page
ARCHITECTUUR

uitvaartcentrum Emmen

Voor een grote uitvaaronderneming heb ik een ontwerp gemaakt voor een uitvaartcentrum in Emmen. Het complex ligt in een openbaar groen gebied, waar ook het crematorium is gevestigd en grenst direct aan de begraafplaats .

Het gebouw bestaat uit 2 delen. Een langwerpig volume, evenwijdig langs de drukke doorgaande weg en het parkeren, vormt bij wijze van spreken de overgang tussen de drukte van het dagelijks leven en creëert een rustige bezinnings- en afscheidsplek in het groen.

Het uitvaartcentrum is zodanig ontworpen dat er twee hoofdstromen van activiteiten die plaatsvinden in een uitvaartcentrum (bedrijfsmatige en de stroom van bezoekers zie afscheid van een dierbare) elkaar niet kruizen.
In vormgeving en materiaalgebruik wordt dit verschil in type ruimte en ruimtebeleving geaccentueerd In eerste ‘massieve’ volumedeel bevinden zich de bedrijfsruimten van de uitvaartonderneming, de kantoorruimte en de opbaar- en familiekamers. Daarachter liggen de koffiekamer en aula besloten in het groen. De materialisering van deze ruimte is licht, open en bestaat uit een sprekende houtconstructie.

locatie:

Emmen

opdrachtgever:

Monuta

programma:

uitvaarcentrum met afscheidshuis

fase:

schetsontwerpbottom of page